Život v okolí hradiště

100m – Rekreační vodní dílo Džbán a rybářský revír

dzban

Koupaliště Džbán disponuje 3 bary. Kromě koupání a relaxu nabízí také prostor pro paintball, beachvolejbal či nohejbal. Kvalita vody je ze zákona testována 1x za 14 dní státním zdravotním ústavem a výsledky jsou vyvěšeny na vstupní bráně i na webu hygienické stanice hl. města Prahy. Jako jediné koupaliště v Praze vyhradil provozovatel část pláže, kam můžete vzít dokonce i své psí miláčky. Pořádají zde firemní akce včetně kompletního zajištění cateringových služeb. Vodní dílo Džbán ale neslouží jen k rekreaci návštěvníků, je také součástí sportovního rybářského revíru Šárecký potok 2 – údolní nádrž Džbán, obhospodařovaného Českým rybářským svazem ÚSMP. Je určen k lovu ryb pro držitele mimopstruhových povolenek celorepublikových, celosvazových a územních povolenek ČRS Územního svazu města Prahy. V roce 2007 bylo provedeno úplné vypuštění vodního díla Džbán a slovení rybí obsádky. Dne 15. listopadu 2007 byla Českým rybářským svazem vylovena rybí obsádka. Vzhledem k tomu, že při vypouštění nádrže dochází k částečnému vyplavování sedimentu do Litovicko-Šáreckého potoka, provedl ČRS preventivní slovení ryb také v potoce. Celkem bylo vyloveno 31 544 ryb. Nejvíce bylo bílých ryb a to 27 320 kusů, nejméně bylo sumců – 4 kusy (celková váha 100 kg). Dále bylo vyloveno 2300 Kaprů, 750 úhořů, 572 tolstolobiků, 308 candátů, 270 karasů a 20 amurů. Po výlovech na podzim 2008 bylo provedeno nové zarybnění rybí obsádkou vhodnou pro sportovní rybolov s přihlédnutím k funkci koupaliště. Bylo vysazeno cca 3 000 kg kapra a 2500 ks candáta. Sportovní rybolov je povolen pouze na levém břehu nádrže od přítoku až k hraničním tabulím, přitom platí zákaz vnadění, používání krmítek a znečišťování celého prostoru nádrže.


350m – Přírodní rezervace Divoká Šárka

Přírodní rezervace Divoká Šárka se nachází na skalnatých úbočích Šáreckého potoka (mezi soutěskou Džbán a Čertovým mlýnem) a na stepích nad ním, zejména na jeho pravém břehu. Stepi potom přecházejí do rozsáhlého lesa, což tak vytváří jeden z nejrozsáhlejších pražských parků. Přírodní rezervace byla vyhlášena na ochranu významného geomorfologického celku zahrnujícího hluboké údolí proříznuté Šáreckým potokem v tvrdých buližníkových skalách včetně zbytků teplomilné skalní vegetace na slunných jižních svazích a chladnomilné vegetace na zastíněných severních svazích. Divoká Šárka se jako unikátní prvek pražské přírody, a to jak z geologického, tak i botanického, nebo zoologického hlediska, stala první přírodní památkou vyhlášenou na území metropole.


640m – Uctění památky zakladatelů Československé republiky

rasin_kramar_sis

V roce 2001 obnovila po devadesáti letech městská část Praha 6 v parku Divoká Šárka pamětní desku, která připomíná tajné schůzky zakladatelů Československé republiky v době první světové války – Karla Kramáře, Aloise Rašína a Františka Síse. Deska oslavuje památku lidí, kteří se zde scházívali ve službách takzvané Mafie, ústředního orgánu tehdejšího českého domácího odboje. Poprvé byla deska v místě schůzek poblíž usedlosti Čertův mlýn instalována v roce 1931, a to z iniciativy místní organizace Československé strany národně demokratické ve Vokovicích a Veleslavíně. Gestapo později desku odstranilo. Po druhé světové válce ji nikdo neobnovil.


680m – Sportovní klub Aritma Vokovice

aritma

Kromě širokého sportovního vyžití po celý rok (atletika, tenis, basketbal, fotbal, volejbal, cvičení seniorů, cvičení pro rodiče s dětmi, cvičení žen) zde můžete trávit čas i jinými aktivitami. Ve sportovním areálu SK Aritma Praha se nachází víceúčelová sportovní hala, 10 venkovních antukových kurtů na tenis, (v zimní sezoně nafukovací hala přes 4 centrální kurty), tenisové kurty s umělým povrchem pro mini tenis, kurt s umělým povrchem na tenis, 2 beachvolejbalová hřiště, atletická rovinka s doskočištěm na skok daleký a vysoký, fotbalové hřiště s travnatým povrchem, velké fotbalové hřiště s umělým povrchem III. generace, male fotbalové hřšitě s umělým povrchem III. generace, antukové hřiště na volejbal či nohejbal, trampolína a dětská lezecká stěna.


540m – Kemp Džbán

kemp1

Prague Camping Dzban se nachází na okraji přírodní rezervace Divoká Šárka, v prostředí vhodném pro cykloturistiku i pěší turistiku. Travnatá plocha kempu se vzrostlými stromy slouží k ubytování ve vlastních karavanech, obytných přívěsech nebo stanech. 120 karavanových stání s el. přípojkami 200 míst pro stany. Nabízí ubytování v 6 x 4L chatce. V chatkách je palanda, 2 x jednolůžko, skříň, kuchyňský koutek se studenou vodou, rychlovarná konvice. Venkovní sezení u chatky, možnost parkování přímo u chatky.


440m – Golfový klub Driving range Divoká Šárka

golf_sarka

Driving Range Divoká Šárka se nachází  v zadní části kempu Džbán areálu SK Aritma u vstupní brány koupaliště téhož názvu. Nabízí 17 odpališť, 5 krytých, putting 350 m2, chipping, dětský koutek, příjemné posezení v bistru atd. Velice klidná rodinná atmosféra v přírodě. Areál nabízí široké možnosti výuky golfu. Zejména pro začínající golfisty je připravena Veřejná nebo Studentská golfová škola, kde se mohou naučit praktické i teoretické základy golfu nezbytné ke složení zkoušky pro získání hendikepu. Pro děti od 4 let je určena Letní golfová akademie pro děti a mládež.


1.500m – Nebušice

nebusice

První zmínka o vsi Nebušice je z roku 1273 a je uvedená v konfirmaci papeže Řehoře X. pro klášter premonstrátů na Strahově. Ve středověku byla tehdejší obec hlavně usedlostí vinařů, podobně jako například Dejvice. Nebušice spolu s okolními vsemi tvořily hospodářský celek panství Strahovského kláštera se střediskem v Horoměřicích, který trval až do roku 1848. Nebušice (podobně jako Dejvice), byly od 15. století ovlivněny rozvojem vinařství. V Nebušicích se kolem poloviny 17. století připomínají tyto viniční usedlosti: Beránka, Malá Beránka, Špendlikářka, Kuliška, Meskomynka, Mečířka, později Jenerálka, Rohovnička, Truhlářka, Gabrielka, Velká a Malá Pachmanka. Roku 1854 k Nebušicím patřily už jen vinice Malá a Velká Pachmanka, usedlosti Šubrtka, Gabrielka, Truhlářka a Černý jehněčí dvůr. I zde je tedy, stejně jako v Dejvicích, patrný pokles počtu usedlostí již v 19. století. K Praze byla dosud samostatná obec Nebušice připojena roku 1968 jako součást městského obvodu Praha 6, přičemž zde nadále zůstal zachován místní národní výbor. Roku 1990 zde pak vznikla moderní samosprávná městská část Praha-Nebušice a místní národní výbor se přeměnil v úřad městské části. Ve 20. století se Praha-Nebušice začala rozrůstat díky autobusovému spojení, vyrostla tu celá řada rodinných domků a vilek.


2.600m – Zámek Jenerálka

zamek_jeneralka

Bývalý hospodářský dvůr z konce 18. století neobarokně přestavěn na zámek. V zámku ve 2. polovině 18. století sídlila údajně část rakouského generálního štábu – odtud název Jenerálka. V roce 1922 se stal zámek domovem legionářů – invalidů. Za II. světové války po atentátu na R. Heydricha zde sídlily v dětském domově s vojenským drilem děti rodičů, kteří byli odvezeni do koncentračních táborů, nebo byli popraveni. V době socialismu zde sídlil n.p. Tesla a zámek chátral. Po roce 1989 koupila zámek baptistická církev a zřídila zde Mezinárodní baptistický seminář. V současné době se zde konají i svatební obřady a část zámku slouží jako hotel.


3.500m – Ořechovka

orechovka

Ořechovka je spolu s Hanspaulkou jednou z nejznámějších a nejstarších pražských zahradních a vilových čtvrtí. Jedná se o součást pražské čtvrti a katastrálního území Střešovice. Vystavěna byla v letech 1919–1929 podle návrhů architektů Jaroslava Vondráka a Jana Šenkýře. Oblast Ořechovky, stejně jako celé Střešovice, vlastnil premonstrátský Strahovský klášter. V místech, kde se nyní nalézá vilová čtvrť Ořechovka, byly tehdy polnosti a vinice. K výsadbě vinic zde (severně od Starých Střešovic) docházelo především v průběhu 16. století. Mnoho vil na Ořechovce bylo stavěno předními českými architekty své doby a patří mezi významné stavby moderní architektury 20. let 20. století.


2.800m – Letiště Ruzyně

ruzyne

Letiště v Ruzyni bylo oficiálně otevřeno v roce 1937. Jeho rozvoj, stejně tak jako i rozvoj jeho dráhového systému, odrážel celkový vývoj v letecké dopravě na území bývalého Československa i v celé Evropě. V souladu s požadavky doby mělo při uvedení do provozu pět, hvězdicovitě umístěných, travnatých vzletových a přistávacích pásů o délce 900 –1 050 m. Vzlety se prováděly kterýmkoli směrem, vždy proti větru. V průběhu čtyřicátých let došlo k vybudování prvních zpevněných drah, protože travnaté plochy už nesplňovaly požadavky prudce se rozvíjející letecké dopravy. Už koncem roku 1937 byla zahájena výstavba první zpevněné dráhy. Do nacistické okupace v březnu 1939 byla vybudována zhruba polovina dráhového systému. V roce 1945 byly hotovy všechny čtyři plánované zpevněné dráhy v původních směrech. Dnes je nejvýznamnějším mezinárodním letištěm v České republice. Ročně odbaví mezi 11 – 12 milióny cestujících.


1.400m – metro Veleslavín

metro_veleslavin

Stanice se nachází v prostoru mezi stávající tratí SŽDC obvod žst. Veleslavín a východní částí ulice K Červenému vrchu, se středem přibližně pod ulicí Evropskou. Je mělce ražená, asi 20,5 m pod zemí, s jedním podpovrchovým vestibulem situovaným mezi železniční trať a křižovatku ulic Evropská – Kladenská. Poloha stanice, vestibulu a jednotlivých výstupů jsou takové, aby umožňovaly v etapě přímé vazby na dočasný autobusový terminál a zároveň bez nutnosti přestavby v předstihu reagovaly na předpokládanou modernizaci stávající tratě Českých drah (zastávka v zahloubené poloze). Rovněž budoucí urbanizace prostoru mezi železniční tratí a Evropskou ulicí je z takto umístěné stanice dobře možná. Uvedeným předpokladům odpovídá navržený princip uspořádání podchodu a vestibulu ve dvou výškových úrovních. Autobusový terminál má umožnit ukončení části městských, příměstských a regionálních autobusových linek namísto Dejvické (Vítězného náměstí).


390m – Evropská ulice

 

Comments are closed