Podporují nás

Beata RajskáKdyž jsem před pár lety přijímala paní na úklid, měla ta dáma obavy z přístupu ke šperkům, penězům atd. Říkala jsem jí: „Ano, znám nominální hodnotu těch věcí, ale pro mě jsou důležitější třeba tyto fotografie…“ V rámečcích jsem měla fotografie mého dědečka z 1. světové války, nebo rodinnou fotografii prarodičů a tatínka se strejdou z dětství. To jsou pro mě hodnoty. Vědět, kde je můj původ, základ identity. To je to, na čem můžete stavět, nebo s tím třeba i tak trochu bojovat. Původ kořenů národa, ke kterému patříte, Vám umožňuje podívat se trochu jinak na vlastnosti svého národa, ať již pozitivní nebo negativní.

A z mého oboru? Podívejte se na lidové kroje zemí českých, moravských i slezských (nebo u mě i slovenských) – nejsou nádherné?! Tam je taky základ našeho odívání. Možná právě proto ctím nejen věhlasné světové značky, ale i naše české, pokud je na nich vidět úctu k řemeslu. Tu dokonalou úctu k materiálu, kterou ovládali naši pradědové. Pro to všechno si považuji za čest a povinnost vyjádřit podporu projektu Hradiště Šárka, který bude ukazovat, co je základem naší identity.

Srdečně zdraví a za příležitost děkuje
Beata Rajská


Václav HudečekMůžete si mě samozřejmě zařadit mezi ty, kteří vám drží palce, protože vaše činnost je rozhodně pro českou kulturu veledůležitá. Velice si vážím lidí, kteří se zajímají o historii naší země a snaží se přispět k tomu, abychom si více uvědomovali odkud jsme a kdo jsme a co u nás lidé v minulosti dokázali… V dnešní hektické době, která se vyznačuje povrchností, nevzdělaností a neúctou k čemukoliv, je činnost o.p.s. Hradiště Šárka více než záslužná. Držím proto palce všem, kteří se snaží o jakoukoli nápravu tohoto stavu.

Srdečně Vás zdraví
Václav Hudeček

 


Jan Pirk

Váš projekt každopádně podporuji. Já sám mám archeologii velice rád a v žádném případě ji nepovažuji za něco co zdržuje. Nejenže je to velké dobrodružství, ale souhlasím s názorem, že národ či jedinec, který nezná svou minulost, nemá ani budoucnost. Takže odkrýt pozůstatky po prvním osídlení Prahy považuji nejen pro nás, ale hlavně pro ty co přijdou po nás za moc důležité. Jsem rád, že se takovýto projekt, navíc bez požadavků na státní peníze, připravuje a snad i zrealizuje.

S pozdravem
Váš Pirk


Martin Kratochvíl

Dík za informaci o Vaší bohulibé činnosti. Sám jsem vyrůstal nedaleko Šárky a vím jaká kouzla i pověsti jí opřádají. A tak Vám držím palce a přeji hodně úspěchů. O Vašem smělém projektu budu velmi rád průběžně informován a bude-li třeba i rád nějak pomohu. Kdybyste o tom chtěl udělat večer, nebo tiskovku v Golem Clubu a seznámit s Vaším projektem členy klubu i širší veřejnost, stačí zavolat. Mé doporučení máte.

Zdraví
Martin Kratochvíl


Ivana Kyzourová

Děkuji za informaci o Vašem záměru zřídit archeologický park a muzeum v Šáreckém hradišti. V popisu záměru zaznívá echo činů českých patriotů a patriotek přelomu 19. a 20. století, kteří žili starostí o své okolí a často mu obětovali mnohé ze svého pohodlí. Je dobře, že někdo má ambici na jejich skutky navázat. Přeji Vám, aby se podařilo projekt uskutečnit a přeji i to, abyste svým příkladem inspiroval nás ostatní nejen k většímu zájmu o minulost, ale také k pohledu do budoucnosti aspoň o trochu delšímu, než je zítřejší den. Jako památkář pak jen připomenu (i když možná zbytečně), že koncepci projektu, jeho provedení i následnou údržbu je třeba konzultovat s archeologickým pracovištěm Národního památkového ústavu.

Se srdečným pozdravem
Ivana Kyzourová


 

Roman Jančura

Rád bych vyjádřil sympatie s projektem Hradiště Šárka o.p.s. Velice si vážím Vašeho odhodlání, se kterým je možné posouvat hranice běžných možností. Věřím, že se Vám podaří vytvořit trvalé hodnoty, které projekt Hradiště Šárka rozhodně nabízí. Obzvláště oceňuji Váš nekonvenční přístup k celému dílu, proto Vám přeji mnoho úspěchů a především zdárnou realizaci tohoto projektu.

S přáním všeho dobrého
Radim Jančura


Václav MarhoulChtěl bych touto cestou vskutku upřímně vyjádřit své porozumění a zároveň svoji podporu projektu s názvem Hradiště Šárka, o jehož kvalitě a společenské potřebě jsem hluboce přesvědčený. Přesvědčený proto, protože se domnívám, že národní historie patří vždy svému národu. Je neustále komentována, zkoumána, jsou nacházeny stále nové a nové souvislosti. Jako taková se zdá být nevyčerpatelnou studnicí pro pochopení dějinných souvislostí, důležitých i pro přítomnost. Právě takové, a ne jiné projekty, tak nejen splácejí dluh naší národní minulosti, ale potažmo pak představují i reálnou investici pro naší budoucnost.

V dokonalé úctě
Václav Marhoul


Lívia KlasováDěkuji Vám za důvěru, se kterou se na mne obracíte se žádostí, abych podpořila Váš projekt Hradiště Šárka o.p.s., jehož cílem je především vybudovat archeologický park a muzeum v oblasti Prahy 6. Veřte, že si velmi vážím lidí, kteří naplní a uskuteční své sny. Přeji Vašemu projektu úspěch a mnoho návštěvníků, kterým přiblížíte obor archeologie. Přeji Vám, aby se park stal cílem naučných procházek občanů a dětí z Prahy i okolí.

S přáním všeho dobrého
Livia Klausová


Roman ŠebrleVážený pane Matějko, znám Vás již několik let a i touto formou bych Vám rád poděkoval za práci, kterou jste odvedl při zakládání mého nadačního fondu a jeho řízení a nastavení všech procesů v prvním roce existence. Cítím se být od srdce patriotem České Republiky i Prahy 6, kde žiji. Z obou důvodů přeji projektu Hradiště Šárka, který jste založil a dal mu cíl i směr, vše dobré.

S úctou
Roman Šebrle

(pozn.: Roman byl mezi prvními patrioty našho projektu. Obecně prospěšná společnost Hradiště Šárka sídlí bezplatně v objektu RS Sportcentra v Praze 6 a zároveň může jeho zázemí užívat pro společenská setkání, tiskové konference, mediální akce i pracovní jednání nad projektem a jeho realizací s odborníky. Po předchozím sjednání schůzky nás najdete ve vilovém areálu Na Krutci.)


Tomáš JirsaProboha! Hradiště? A v Šárce? A ještě ke všemu bez podpory Evropské Unie – dovede si představit všechna protivenství, která budete muset u řady lidí překonat? Kromě vyslovení mé podpory, kterou máte, Vám proto rád na projekt přispěji i penězi.

přátelsky
Tomáš Jirsa


Jan SkopečekVážený pane Matějko,

prezident republiky Václav Klaus obdržel Váš dopis, ve kterém popisujete Vámi připravovaný projekt archeologického parku, a požádal mě, abych se jím blíže zabýval. Musím konstatovat, že díky Vašemu dopisu jsem s radostí zaznamenal, že u nás stále ještě existují aktivní a podnikaví lidé, kteří se při úsilí vybudovat něco smysluplného obejdou bez pomoci peněz přerozdělovaných z veřejných zdrojů. V dnešní době, která je poznamenána neuvěřitelnou inflací celé řady dotačních programů financovaných z různých veřejných rozpočtů, je to skutečně povzbuzující zjištění. Zcela souhlasím s Vaším tvrzením, že přebujelý systém přerozdělování veřejných prostředků je velikým zdrojem korupce.

Vámi připravovaný projekt považuji za smysluplný, a to je možná další důvod, proč máte ambici připravit jej bez jakékoli pomoci. Osobně se dnes a denně setkávám s projekty, které byly podpořeny např. z fondů EU a u kterých jen těžce hledám smysl existence nebo náznak efektivity. To bezesporu Váš případ nebude. I když nejsem specialistou na archeologii a profesně jsem jinak zaměřen, seznámení se s historií našich předků považuji za nezbytnou součást všeobecného vzdělání. O to více dokážu ocenit i tu skutečnost, že jde o projekt, jehož jedním z efektů bude také posílení národního uvědomění. Ze své dřívější zkušenosti studenta si rovněž dobře vzpomínám, jak snadněji se vědomosti a znalosti čerpaly při podobných příležitostech než jen z klasického studia učebnic.

Mohu Vás ubezpečit, že pan prezident aktivity podobného charakteru a zaměření vítá. Svoji podporu vzdělávacím, vědeckým, kulturním a mnoha dalším aktivitám vyjadřuje prostřednictvím udělení záštity. Záštity však uděluje u akcí, se kterými je nějakým způsobem spojen, kterých se dlouhodobě účastní, má s nimi zkušenost apod. Chce tím mimo jiné vyjádřit i to, že pro něj není záštita pouhým formálním aktem. Dalším možným způsobem podpory je pak osobní návštěva pana prezidenta. Budete-li ve své aktivitě úspěšný a archeologický park se Vám podaří vybudovat, informujte mě o tom a v případě plánování návštěvy pana prezidenta v městské části Praha 6 se můžeme pokusit zařadit do programu návštěvy i prohlídku Vašeho parku.

Vážený pane Matějko, dovolte mi závěrem poděkovat za Váš dopis a popřát Vám mnoho úspěchů při realizaci popsaného projektu.

S přátelským pozdravem
Ing. Jan Skopeček
poradce prezidenta republiky
 

Comments are closed