Partneři projektu

Níže uvedení partneři se ztotožnili se základní filosofií našeho projektu, který je financován výhradně z darů soukromých fyzických a právnických osob a z vlastní vedlejší hospodářské činnosti společnosti, tedy bez dotací z EU, státu nebo města. Partneři z řad institucí a akademické půdy, kteří jsou financováni z veřejných rozpočtů, nám své služby poskytují na základě smlouvy a za úplatu. Když totiž říkáme, že náš projekt realizujeme bez dotací, tak i bez těch skrytých. Partneři soukromoprávní nám poskytují své služby, bez kterých bychom měli realizaci složitější, bezplatně na své náklady a pomáhají nám tak nezatěžovat státní, municipální nebo unijní rozpočty. Smekáme za takový postoj. Chcete-li se k nám přidat také, můžete nás kontaktovat na info@hradistesarka.cz nebo na tel. +420 777 077 158. Stávajícím partnerům děkujeme a na nové se těšíme!

 

logo_zcu_vetsiZápadočeská univerzita v Plzni je veřejnou vysokou školou, jejímž posláním je uskutečňovat vzdělávací, výzkumné a vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, a v jejich rámci zejména připravovat studenty na jejich budoucí povolání. ZČU má významné postavení mezi univerzitami v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. V současné době má devět fakult s více než 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Studentům nabízí výběr ze široké škály bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Samozřejmostí je možnost výběru formy studia v podobě prezenční, kombinované nebo distanční. Jedním ze základních prostředků k plnění výše uvedeného poslání je posilování vazby mezi univerzitou a praxí. Vědci ZČU z nejrůznějších oborů, ale i její studenti, získávají každý rok prestižní ocenění za svou činnost.

Západočeská univerzita v Plzni je naším partnerem v oblasti projektu archeologického výzkumu a jeho provádění.


 

logo rs sportcentrumRS sportcentrum je moderní víceúčelový objekt určený pro sportovní a regenerační aktivity. V zařízení najdete golfové centrum s nejmodernějšími golfovými simulátory, šest tenisových kurtů s různými povrchy a regenerační centrum s vířivkami, saunou, masáží, solárii a Hypoxi studiem na odbourávání tuků.

RS sportcentrum nám poskytuje bezplatné zázemí sídla obecně prospěšné společnosti.


logo xnetSpolečnost KRAXNET s.r.o. poskytuje široké portfolio služeb v oblasti registrace a správy domén, web hostingu a housingu i v širší oblasti internetové komunikace.

Společnost KRAXNES s.r.o. nám poskytuje hostingové služby pro náš web.


logo 21stoletiRevue 21. STOLETÍ je nejúspěšnější titul v rodině časopisů RF HOBBY. Populární formou přibližuje nejnovější poznatky ze světa vědy a techniky. Vědu představuje jako jedinečné dobrodružství. Nechává nahlédnout do výzkumných ústavů, přírodních laboratoří, operačních sálů, do míst velkých archeologických i dalších objevů. Přináší také zcela nové, překvapivé pohledy na známé kauzy. Je určen převážně mužům ve věku mezi 20 až 40 lety se středním a vyšším vzděláním, ale především všem zvídavým lidem každého věku a vzdělání.

Titul nám poskytl mediální prostor v době zrodu projektu.


logo history revueHISTORY Revue se zaměřuje výhradně na historii. S tou světovou i českou vás seznámí novým, neotřelým způsobem. Vtáhne vás přímo do středu velkých historických událostí, seznámí vás s nejmocnějšími vládci světa i s polozapomenutými skutečnostmi z naší minulosti. Žádné téma není tabu, žádná historická éra nezůstane bez povšimnutí.

Titul nám poskytl mediální prostor v době zrodu projektu.


bankovnipoplatkyBankovnípoplatky.com Internetový ombudsman bankovních klientů a tradiční pořadatel každoroční ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek. Svět bank pod lupou – Jediný server svého druhu v České republice, založený již v roce 2005.

Portál nám poskytl mediální prostor v době zrodu projektu.


logo lubos zalomLuboš Zálom Sitebuilder, programátor, kodér, tvůrce webových stránek a příležitostný grafik. Malíř se zaměřením na olejomalby a akvarely krajin, dříve ve své tvorbě inspirován surrealismem.

Luboš Zálom nám postavil první web po založení společnosti.


logo_nupseso_groupSkupina firem patřících pod NUPSESO GROUP působí již více než deset let v oblasti digitalizačních technologií. Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle nejnovější normy ISO 9001:2008 a systém řízení informační bezpečnosti podle normy ISO 27001:2005. Všechny služby jsou poskytované v zabezpečených prostorách s důrazem na zajištění bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných dokumentů a údajů.

Se společností Nupseso připravujeme projekt 2D a 3D digitalizace starých archivních archeologických dokumentů a nálezů.
 

Comments are closed