Projekt obnovy sadu a zahrad

geometricky_planStaré sady a zahrady jsou v dnešní stále více uniformní krajině důležitým artefaktem, představující tradiční péči o krajinu a významné kulturní dědictví. Sady a zahrady, aleje či ovocné solitérní stromy významně dotvářejí architektonickou podobu lidských sídel a jsou důležitou složkou životního prostředí. Ovocné dřeviny plní od nepaměti funkci produkční, tedy hospodářskou, ale zároveň také funkci ekologickou a krajinářskou. Mají i svou hodnotu estetickou a kulturní, neboť přenáší z generace na generaci místní zvyky a tradice.

Obecně prospěšná společnost Hradiště Šárka vlastní pozemky o celkové rozloze 9.220 m2 v intravilánu rekreační oblasti Džán v Praze 6, které byly v době výstavby stejnojmenné vodní nádrže krásným sadem a zahradou a byly využívány k rekreaci. Nacházely se na nich funkční toalety a stromy poskytovaly stín lidem při návštěvě lokality. Dnes jsou pozemky zarostlé nálety, neprostupné, s odpadky a zanedbané z doby, kdy se o rekreační oblast více než 30 let nestaral původní vlastník a provozovatel celé rekreační oblasti, Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik v likvidaci. Obnovením sadu a zahrad na vlastních pozemcích, které jsme dostali darem od soukromoprávního subjektu jako projev podpory našemu projektu, zajistíme jejich původní přírodní a společenskou funkci. Využijeme je následně pro pořádání kulturních, rekreačních a společenských akcí jako hlavní zdroj vlastních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti obecně prospěšné společnosti při realizaci neziskového archeologického projektu. Tento unikátní postup nám umožní, na rozdíl od mnoha jiných neziskových organizací v České republice, být zcela nezávislí na dotacích z EU, státu nebo města, a naplňovat postupně projekt rehabilitace národní kulturní památky Hradiště Šárka, které bylo historicky prvním územněsprávním celkem před Levým Hradcem, Vyšehradem a Pražským hradem.

sad_stare_planyV současné době jsme v jednání s vlastníky zdevastovaných bývalých veřejných toalet, které v minulosti paradoxně nebyly sloučeny s okolními parcelami a jsou uprostřed těch našich. Rádi bychom je získali do majetku naší obecně prospěšné společnosti a vlastními silami opravili pro zázemí neziskové organizace a ukládání technického vybavení při realizaci archeologického projektu.

Původní plány počítaly při výstavbě rekreační oblasti s těmito stromy a keři : Dub zimní (Quercus petraea), Dub červený (Quercus rubra), Javor mléč (Acer platanoides), Javor klen (Acer pseudoplatanus), Javor babyka (Acer campestre), Lípa malolistá, též lípa srdčitá (Tilia cordata), Habr obecný (Carpinus betulus), Jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia), Vrba bílá (Salix alba), Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), Topol (Populus), Bříza bělokorá (Betula pendula), Jeřáb muk (Sorbus aria), Jerlín japonský (Sophora japonica ), Jírovec maďal nebo také kaštan koňský (Aesculus hippocastanum), Líska obecná (Corylus avellana), Střemcha obecná (Prunus padus, místně také třemcha či křemcha), Kručinka barvířská (Genista tinctoria), Brslen evropský (Euonymus europaeus), Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), Zimolez obecný (Lonicera xylosteum), Bez černý (Sambucus nigra), Kalina obecná (Viburnum opulus), Dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii), Rybíz alpínský (Ribes alpinum), Břečťan popínavý (Hedera helix), Dřín obecný (Cornus mas), Skalník (Cotoneaster), Růže mnohokvětá (Rosa multiflora), Šeřík obecný (Syringa vulgaris), Hloh obecný (Crataegus oxyacantha), Trnka obecná (Prunus spinosa), Štědřenec odvislý (Laburnum vulgare), Vrba jíva (Salix caprea), Vrba nachová (Salix purpurea). Jaká je skutečnost po třiceti letech péče státního podniku v likvidaci posuďte sami.

Aktuální špatný stav bývalého sadu, zahrad a toalet…

 …a takto nějak bychom to rádi viděli, až s rehabilitací skončíme


 

Comments are closed