Počátky slovanského osídlení našich zemí

Otázkám nejstarších slovanských opevněných sídlišť věnujeme pozornost mimořádnou, neboť hradiska jako společenský jev patří k charakteristickým rysům vývoje slovanských kmenů a představují důležitý pramen poznání sociálních vztahů staré slovanské společnosti, úrovně její kultury i života vůbec. Výrazná je koncentrace hradišť na Pražské plošině, později krystalizační oblasti kmene Čechů. Nálezový materiál z období před 9. stol. mají hradiska v Šárce, Hostivaři, Bohnicích, dále jej nacházíme na Budči (Zákolany) a Levém Hradci. Poněkud stranou je hradisko Libušín, přesto i zde je tento materiál zastoupen. Vyjmenovaná hradiska bohužel většinou postrádají takové podmínky, které by dovolily statigraficky rozčlenit kulturní vrstvu na jednotlivé horizonty, to znamená, že charakteristické nálezy z období před 9. stol. se zde nevyskytují v nálezových celcích, nýbrž převážně ojediněle, což pochopitelně jejich vypovídací schopnosti nikterak nezvyšuje. Přesto však nálezové soubory získané na uvedených lokalitách vykazují značné rozdíly v časovém zařazení. Lité bronzové okrasy z 8. stol. naznačují, že za nejstarší centra Pražské plošiny možno považovat Šárku (Štěpánek 1965) a Budeč (Váňa 1981), kde toto datování potvrzují vedle ozdob i nálezy keramiky. Vznik ostatních hradisek této oblasti podle dosud známých nálezů nelze datovat dříve než do 2. pol. 8. stol.

zdroj:
Počátky slovanského osídlení našich zemí
Zdeněk Klanica / 1986
 

Comments are closed