Archeologie pravěkých Čech 3, Neolit

Eponymní výšinné sídliště pozdní kultury s lineární keramikou je situováno v prostoru Šáreckého potoka, po jeho obou stranách se rozkládá Šárecké údolí (Divoká a Tichá Šárka) a který protéká Libocí, Vokovicemi, Dejvicemi a Sedlcem. Vlastní Šárecké údolí začíná na jihozápadě dvěma vysokými skalnatými ostrožnami nad soutěskou Džbán, které představují dvě nejvýznamnější lokality celého údolí. Výzkum byl proveden na Kozákově skále a Vanžově (Hradiště), kde se nachází sídliště z období mladší kultury s lineární keramikou, dále na Šestákově skále (550 m n.m.), kde je sídliště z období mladší kultury s lineární keramikou, která byla podle zdejších nálezů nazvána šáreckým typem. Zachyceno bylo i slabší osídlení kultury s vypíchanou keramikou a kultury jordanovské. Mnoho nálezů zničily amatérské výkopy.

zdroj:
Archeologie pravěkých Čech 3, Neolit
Ivan Pavlů, Marie Zápotocká / 2007
 

Comments are closed