Historie Hradiště Šárka

historie3V České republice je více než 250 národních kulturních památek. Patří mezi ně například České korunovační klenoty, Karlův most, Národní divadlo, Karolinum, Karlštejn, hora Říp s rotundou sv. Jiří, řada hradů, zámků, paláců, kostelů a klášterů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ale také Pražský hrad, Vyšehrad a Levý Hradec. U všech z nich došlo v uplynulé době k podrobnému zmapování a zasazení do kontextu historie našich národů. Existuje však jedna, která na tuto příležitost teprve čeká. Její význam je přitom obrovský. Nebylo náhodou, že jsme uvedli mezi příklady národních kulturních památek na závěr právě Pražský hrad, Vyšehrad a Levý Hradec. Památka, jejíž svědectví z dob dávných na nás čeká, totiž právě těmto třem jmenovaným svým významem pro země české v čase předcházela. Jmenuje se Hradiště Šárka a je jedním ze základů naší historie.

historie4Hradiště Šárka je odborníky považováno za nejstarší ústředí pražské oblasti a přímého předchůdce Vyšehradu a Pražského hradu. Počátek jeho postupného osídlování je datován do poloviny 4. tisíciletí př. n. l. Česká republika a Praha leží v samém srdci Evropy, což jim dává významné místo v evropském cestovním ruchu. Samotné hradiště pak leží několik minut od mezinárodního letiště Ruzyně a několik set metrů od jedné z hlavních příjezdových tras do centra města, Evropské ulice. Hradiště se navíc nachází v chráněné krajinné oblasti s vysokou návštěvností.

Hradiště Šárka představuje důležitý pramen poznání sociálních vztahů staré slovanské společnosti, úrovně její kultury i života vůbec. V minulosti bylo důležitou křižovatkou obchodních cest. Přesto všechno jsou dosavadní výzkum a prezentace této národní kulturní památky v porovnání s jinými ve své podstatě nulové.

V oblasti ještě nikdy nebyl proveden systematický archeologický průzkum. Jistě to lze přisoudit i skutečnosti, že se obor archeologie dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků. Oblast hradiště se tak v minulosti stala cílem amatérských výkopů, které řadu dílčích nálezů nenávratně poškodily. Hradiště Šárka bylo prohlášeno za národní kulturní památku. Dosavadní starost o ní však ani náznakem neodpovídá jejímu skutečnému významu pro české země, naše národy a jejich společnou historii. Dovolujeme si Vám nabídnout několik ukázek z knih a odborných publikací, které Vám pomohou v seznámení se s jedinečností unikátního Hradiště Šárka.

 

Petr David, Vladimír Soukup / 2001
1111 památek a zajímavostí Prahy

Michal Lutovský / 2001
Encyklopedie Slovanské archeologie v Čechách,na Moravě a ve Slezsku

Miloš Šolle / 1984
Staroslovanské hradisko

Ivan Pavlů, Marie Zápotocká / 2007
Archeologie pravěkých Čech 3, Neolit

Zdeněk Klanica / 1986
Počátky slovanského osídlení našich zemí

Petr Hora / 1985
Toulky českou minulostí 1, Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku

Zdeněk Měřínský / 2002
České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I.

Bořivoj Nechvátal za technické spolupráce Jana Nováka a Jana Zavřela
Záchranný archeologický výzkum na raně středověkém hradišti v Šárce
 

Comments are closed