Projekt galerie 2D a 3D

V souladu s odpovídajícími legislativními a interními předpisy Národního muzea v Praze jsme se v roce 2011 na jednání s PhDr. Pavlem Doušou, Ph.D., ředitelem Historického muzea, a PhDr. Jarmilou Valentovou z Oddělení pravěku a antického starověku Historického muzea, předběžně dohodli na spolupráci v oblasti badatelské činnosti. Jejím obsahem je zpřístupnění depozitů stávajících nálezů z oblasti národní kulturní památky Hradiště Šárka, jejich zmapování a postupné uveřejnění veškerých dostupných informací, odborných popisů, pořízených fotografií, videí a 3D digitálních náhledů na našem webu tak, aby k údajům měla volný přístup široká odborná i laická veřejnost. Výsledky naší práce jsme připraveni navíc věnovat bezplatně Národnímu muzeu s plnými licenčními právy pro volné užití.

V meziobdobí jsme připravovali ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni projekt nedestruktivního archeologického výzkumu (k dispozici zde) a jednali se soukromoprávním vlastníkem o daru pozemků v lokalitě národní kulturní památky Hradiště Šárka ve prospěch naší společnosti. Oboje se nám podařilo zdárně dokončit v první polovině roku 2015 a nyní je čas k započetí přípravy také na projektu galerie 2D a 3D, na kterém bychom rádi spolupracovali nejen s výše uvedeným Národním muzeem, ale také s Muzeem hlavního města Prahy a s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, v jejichž depozitářích se nacházejí další části nálezů a historických nálezových zpráv.

scanner_3D_1Za tímto účelem jsme uzavřeli dohodou o spolupráci se společností NUPSESO CZ s.r.o. ze skupiny NUPSESO GROUP, která má bohaté zkušenosti v oblasti digitalizace dokumentů nejen v České republice a na Slovensku. Mezi její významné realizované zakázky patří například digitalizace a zpřístupnění archivu historické dokumentace Národní rady Slovenské republiky, digitalizace dokumentace European Court of Auditors (Luxembourgh), úprava obrazů digitalizovaných knižním skenerem pomocí technologie Page Improver a flexibilní vytěžování dat technologií FlexiCapture z obrazů naskenovaných archivních knih pro 4DigitalBooks – ASSY SA (Švýcarsko), vybavení digitalizačního pracoviště státního Centra vědecko-technických informácií v Bratislavě, nebo projekt softwarové aplikace pro digitální archiv a správa archivu papírových a digitálních dokumentů technické dokumentace pro spuštění atomové elektrárny Mochovce. Reference, která nás však definitivně přesvědčila, je z projektu Národní digitální knihovna. Ten je realizován Národní knihovnou České republiky v Centrálním depozitáři v Praze Hostivaři a v Moravské zemské knihovně v Brně a je u něj použit unikátní největší knižní robotický skener 4DigitalBooks DL 3003 u nás, přičemž z podobné modelové řady jich společnost používá hned několik. Obsahem práce je digitalizace významné části bohemikální produkce 19.-21. století, tj. knih vydaných na území České republiky, napsaných v češtině nebo pojednávající o Česku, dlouhodobé uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti a zpřístupnění digitálních dokumentů.

V současné době připravujeme návrh technického a zejména logistického řešení 2D a 3D skenování nálezů a nálezových zpráv, neboť jde o unikáty, které nesmí opustit budovy institucí, zajišťujících jejich správu a ochranu. Zároveň konstatujeme, že sdílíme názor odborníků z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, pracujících na projektu archeologického 3D virtuálního muzea:

„Zcela novým trendem v rámci virtuální 3D vizualizace je sdílení databází artefaktových skenů na internetu. Přístup a možnost studia digitálních modelů totiž v mnoha případech nahrazuje přímou manipulaci s často obtížně dostupnými archeologickými nálezy, což jednak výrazně přispívá k procesu poznávání minulosti a jednak zlepšuje památkovou ochranu samotných předmětů.“

Po jednání se zástupci dotčených institucí zde zveřejníme podrobnosti a následně také první výsledky naší práce. V každém případě jsme stejně jako u Národního muzea i všem ostatním připraveni nabídnout bezplatné sdílení využití dosažených výsledků digitalizace.
 

Comments are closed