Projekt nedestruktivního archeologického výzkumu

Mladší doba kamenná (neolit)

 

obr_027

Zatímco předneolitické osídlení (paleolit, mezolit) není z areálu hradiště bezpečně známo, od počátku zemědělského pravěku byla jeho plocha opakovaně využívána. Je ovšem třeba opět připomenout, že řada nálezů dokládá opakované sídelní aktivity také v blízkém okolí hradiště, což podtrhuje celkový význam dejvicko–vokovického prostoru a zvláště údolí Šáreckého potoka v pravěké sídelní topografii pražské kotliny. Zdá se, že vůbec nejčastěji využívaným místem k sídlení byla v pravěku Šestákova skála, ležící již mimo areál vlastního hradiště. Právě odtud však pocházejí nálezy (jak z několika dříve uvedených výzkumů, cf. kap. II. 3., tak z mnoha nárazových akcí) mající značný význam v celkovém vývoji Čech v mladší době kamenné. Terénními akcemi (především J. A. Jíry) zde bylo početnými nálezy doloženo osídlení z mladší fáze kultury s lineární keramikou (před 5000 př. Kr.). Podle charakteristických znaků keramiky – včetně malování povrchu nádob – pocházející z této polohy se označuje závěrečný stupeň staršího neolitu v Čechách jako šárecký typ. Kromě této keramiky byly odtud v menším počtu získány nálezy datované do období kultury s vypíchanou keramikou (4900 – 4200 př. Kr.). Mladší lineární keramika pochází také z Kozákovy skály a z Vanžova (obr. 27).

(konec kapitoly)

 

Comments are closed