Patrioty realizovaný projekt bez dotací EU, státu a města

 

Tisíce let historie

Přijměte naše pozvání a seznamte se s tisíci let historie Hradiště Šárka, které bylo prvním územně správním celkem před Levým Hradcem, Vyšehradem a Pražským hradem.
 

Galerie 2D a 3D

Mapujeme v archivech akademické půdy, institucí a muzeí dosavadní zprávy a nálezy z hradiště a připravujeme jejich digitalizaci 2D a 3D.
 

Život v okolí hradiště

Hradiště Šárka se rozkládá na více než 20 ha v Praze 6, kousek od Evropské ulice. Je součástí přírodní rezervace Divoká Šárka a přímo sousedí s vodní nádrží Džbán, sloužící k rekreaci a sportovním, kulturním a společenským akcím.
 

Archeologický projekt

Projekt nedestruktivního archeologického výzkumu Hradiště Šárka, který pro nás na Katedře archeologie, Fakultě filozofické, Západočeské univerzity v Plzni, zpracoval Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.
 

Obnova sadu a zahrad

Vlastníme pozemky, které byly v době výstavby vodní nádrže Džbán krásným sadem a zahradou. Dnes jsou zarostlé nálety. Obnovíme jejich přírodní a společenskou funkci a využijeme jako zdroj vlastních prostředků na realizaci archeologického projektu.
 

Podporují nás

Beata Rajská, Václav Hudeček, Jan Pirk, Martin Kratochvíl, Ivana Kyzourová, Radim Jančura, Václav Marhoul, Lívia Klausová, Roman Šebrle, Tomáš Jirsa, Jan Skopeček... Děkujeme!

Co dva významní lidé v minulosti řekli...

„Jest povinností každého myslícího člověka, aby činně pomáhal na regeneraci svého národa, každý učiní nejlépe, působí-li nejprve energicky na sebe, na svou rodinu, na své děti. Jest národní povinností každého jednotlivce potlačovat degeneraci lidstvo ohrožující, to vyžaduje dnešní pravý patriotismus nutně.“

Tomáš Garrigue Masaryk
(1850 – 1937, pedagog, politik, filozof a první československý prezident)


„A jestli i rty vymřelých pokolení umlkly na vždy, mluví k nám přece obsah a úprava hrobů zcela názorně, i jest úlohou archaeologie věcnou tuto mluvu vyjádřiti našimi slovy a tlumočiti, co pokolení vymřelá sama o sobě vypráví.“

Dr. Josef Ladislav Píč
(1847 – 1911, spoluzakladatel české archeologie a kustod prehistorické sbírky dříve Českého muzea, dnes Národního muzea, kterou vytvořil, utřídil a instaloval)

...to my dnes děláme

Pracujeme na projektu, který má ambici stát se vzorovým příkladem v oblasti financování péče o národní kulturní dědictví České republiky. Chceme dokázat, že je možné postarat se o důležité historické památky jen za účasti patriotů z řad fyzických a právnických osob a jejich darů, ze kterých ani korunu nepoužíváme na provoz společnosti, a že vlastní doprovodné aktivity jsou schopny zajistit prostředky na další profesionální údržbu a rozvoj. Celý vědecko-společenský neziskový projekt je postaven na výhradně soukromých zdrojích financování, vlastní vedlejší činnosti obecně prospěšné společnosti a s díky odmítnutí spolufinancování z dotací Evropské unie, státu a města.

Jsme připraveni udělat vše proto, abychom během následujícího období postupně vybudovali zcela nový a na evropské poměry ojedinělý archeologický park v Praze, zaměřený na dobu formování českého státu. Dáme tak vzniknout dalšímu významnému turistickému cíli v České republice, zaměřenému na památky a péči o ně, prezentovanému takovými formami, které počátek třetího tisíciletí nabízí. Jsme připraveni rehabilitovat Hradiště Šárka jako národní kulturní památku a významný archeologický a přírodní krajinný prvek a poskytnout mu důstojné místo, které mu jako nejpravděpodobněji prvnímu vyššímu územně správnímu celku v Praze právem náleží.

František Matějka
zakladatel a ředitel
společně s týmem obecně prospěšné společnosti Hradiště Šárka o.p.s
Powered by Nirvana & WordPress.